C
R
E
A
T
I
V
I
T
Y

A
T

W
O
R
K

 


BEDRIJF EN ORGANISATIE

CREATIVITY AT WORK


PERSOONLIJKE ONTWIKKELING


HOME
CONTACT | OVER
BLOG |
DE LEGE LA


VISIE | TRAINING | COACHING


VISIE | INNOVATIE | TRAINING
BRAINSTORMEN

Wilt u graag meer weten of een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden van brainstorm begeleiding door Creativity at work? Bel of mail gerust.

Zelf leren brainstorms begeleiden? Zie training bedrijf en organisatie.

Om werkelijk tot vernieuwing te komen ten aanzien van je onderwerp is een goede voorbereiding en begeleiding van de brainstorm nodig. Het creatieve proces in een brainstorm vraagt om deskundigheid betreft de opbouw, groepsdynamiek, technieken om ideeën te genereren en technieken om ideeën te selecteren. Voorafgaand aan een brainstorm houden we een intakegesprek met de opdrachtgever waarin we de vraagstelling en gewenste resultaten bespreken. Is de brainstorm hiervoor een geschikte aanpak? Zo ja, hoe gaat het programma eruit zien: de duur, locatie, welke mensen doen mee, hoe en wat betreft onderzoek vooraf en wat gebeurt er met de kansrijke ideeselectie.

Een brainstorm kan gaan over vele soorten wensen: