C
R
E
A
T
I
V
I
T
Y

A
T

W
O
R
K

 


BEDRIJF EN ORGANISATIE

CREATIVITY AT WORK


PERSOONLIJKE ONTWIKKELING


HOME
CONTACT | OVER
BLOG |
DE LEGE LA


VISIE | TRAINING | COACHING


VISIE | INNOVATIE | TRAINING
BRAINSTORMEN
innovatiebankje

 

 

Innovatie
Om te blijven groeien is het voor bedrijven noodzakelijk om te innoveren. Innovatie kenmerkt zich door de activiteiten die gericht zijn op vernieuwing in een bedrijf of organisatie. Creativiteit is de bron van elke vernieuwing en daarom van cruciaal belang binnen de bedrijfsvoering.

Innovatie doelen
De vernieuwing kan gaan over doorbraak ideeën; bijvoorbeeld over nieuwe producten, diensten, technologieën en communicatie. Om voorloper te zijn, en te blijven, moet er een doorlopende stroom van out-of-de-box ideeën zijn. Daarin kunnen de medewerkers getraind worden en/of kan er gekozen worden voor begeleiding van brainstorms. Creatief denken gaat ook over oplossingen bedenken van problemen op de werkvloer, over verbeteren van wat er bestaat, nieuwe kansen zien. Medewerkers kunnen hierin getraind worden. Met coaching van werknemers kan er ingegaan worden op specifieke vragen ten aanzien van het werk maar ook ten bate van hun persoonlijke ontwikkeling. Voor leidinggevenden is het van belang dat zij begrijpen hoe creativiteit daadwerkelijk plek krijgt binnen de organisatie en hoe zij hierin een stimulerende persoon kunnen zijn.

 

Meer informatie over de visie van Creativity at work.
Meer informatie over brainstormen.
Meer informatie over training.
Meer informatie over coaching.
Meer informatie. (contact)

Duurzame innovatie
Creativity at work onderzoekt het creatieve klimaat van uw organisatie en maakt in overleg een programma voor duurzame innovatie. In een traject kunnen de volgende werkvormen voorkomen; Advies, faciliteren van creatieve sessies, training, workshops en coaching. Om Innovatief te zijn en te blijven moet creativiteit een vast onderdeel uitmaken van de strategie en cultuur van de organisatie. De volgende punten zijn daarin van belang: Hoe wordt creativiteit ingezet om op veranderingen in te spelen? Is de cultuur van de organisatie ingericht op het initiatief van de medewerkers? Wordt nieuwsgierigheid naar ontwikkeling en mogelijkheden gestimuleerd? Is er ruimte voor risico's? Hoe wordt er omgegaan met fouten? Wat is de creatieve capaciteit betreft het generen van nieuwe ideeën? Worden ideeën daadwerkelijk verder ontwikkeld en concreet gemaakt?