C
R
E
A
T
I
V
I
T
Y

A
T

W
O
R
K

 


BEDRIJF EN ORGANISATIE

CREATIVITY AT WORK


PERSOONLIJKE ONTWIKKELING


HOME
CONTACT | OVER
BLOG |
DE LEGE LA


VISIE | TRAINING | COACHING


VISIE | INNOVATIE | TRAINING
BRAINSTORMEN

BASISTRAINING CREATIEF DENKEN

Doel
Hoewel patronen en logica een wezenlijk onderdeel van ons leven zijn is het voor creatief denken nodig gedachtepatronen en gewoonten te doorbreken. Creativiteit is het vermogen andere perspectieven aan te wenden. Daardoor komt er meer ruimte en originaliteit in je denken. Dit stelt je in staat inspirerende inzichten te krijgen, nieuwe kansen te zien en iets totaal nieuws te creëren.

Werkwijze
Oefening baart kunst, dat geldt ook voor creatief denken. Samen met de uitleg van verschillende aspecten die belangrijk zijn voor het creatieve proces en het aanleren van een creatieve houding wordt er veel geoefend met methoden en technieken (daarbij kunnen praktijk cases ingebracht worden). Tussen de trainingsessies door krijgt u tips en opdrachten mee waar thuis aan gewerkt kan worden.

Wat komt aan bod?
Voorwaarden: inzicht in onze waarneming en de daaruit voortvloeiende aannames, meningen en fundamentele overtuigingen.
Creatieve vaardigheden: wisselen van perspectief, uitstellen van oordeel, verbeeldingskracht, het stellen van vragen, de juiste in- en ontspanning, meeliften, speels zijn, flexibel associëren, en het aanwenden van alle zintuigen.
Proces van brainstormen: de opbouw en spelregels.
Technieken om ideeën te genereren: bloem-associaties, mindmappen, de morfologische box, metaforen, moodboard maken, diverse analogie-technieken, vooronderstellingen etc.
Technieken om ideeën te selecteren en ontwikkelen: COCD box®, hits, de V3-circel etc.


TRAINING PROFESSIONEEL BRAINSTORMEN

De inhoud van deze training is gebaseerd op dezelfde aspecten als die van de basistraining creatief denken, maar de nadruk in deze training wordt gelegd op de punten die relevant zijn voor het succesvol begeleiden van een brainstorm; zoals de opbouw en spelregels, het nut van divergeren en dan convergeren (ideeën genereren, ideeën selecteren) en de vele technieken daarvoor. Ook vertrouwen, plezier en wederzijdse inspiratie is erg belangrijk. Daarom is er aandacht voor succesvolle omstandigheden, afspraken en regels vooraf en manieren om de energie op het goede peil te houden. Tot slot wordt er gesproken over mogelijkheden voor het uitwerken van veelbelovende ideeën.

Training wordt gegeven na overleg over het aantal personen, de locatie, duur en bijzondere aandachtspunten. De investering hangt af van de hiervoor genoemde factoren.
Voor een open inschrijving kunt u kijken op
training persoonlijke ontwikkeling.