C
R
E
A
T
I
V
I
T
Y

A
T

W
O
R
K

 


BEDRIJF EN ORGANISATIE

CREATIVITY AT WORK


PERSOONLIJKE ONTWIKKELING


HOME
CONTACT | OVER
BLOG |
DE LEGE LA


VISIE | TRAINING | COACHING


VISIE | INNOVATIE | TRAINING
BRAINSTORMEN

BASISTRAINING CREATIEF DENKEN

Doel
Je hebt meer in huis dan je denkt! Hoewel patronen en logica een wezenlijk onderdeel van ons leven zijn is het voor creatief denken nodig gedachtepatronen en gewoonten te doorbreken. Creativiteit is het vermogen andere perspectieven aan te wenden. Daardoor komt er meer ruimte en originaliteit in je denken. Dit stelt je in staat inspirerende inzichten te krijgen, nieuwe kansen te zien en iets totaal nieuws te creëren.

Werkwijze
Oefening baart kunst, dat geldt ook voor creatief denken. Samen met de uitleg van verschillende aspecten die belangrijk zijn voor het creatieve proces en het aanleren van een creatieve houding word er veel geoefend met methoden en technieken (daarbij kunnen praktijk cases ingebracht worden). Tussen de trainingsessies door krijgt u tips en opdrachten mee waar thuis aan gewerkt kan worden.

Wat komt aan bod?
Voorwaarden: inzicht in onze waarneming en de daaruit voortvloeiende aannames, meningen en fundamentele overtuigingen.
Creatieve vaardigheden: wisselen van perspectief, uitstellen van oordeel, verbeeldingskracht, het stellen van vragen, de juiste in- en ontspanning, meeliften, speels zijn, flexibel associëren, en het aanwenden van alle zintuigen.
Proces van brainstormen: de opbouw en spelregels.
Technieken om ideeën te genereren: bloem-associaties, mindmappen, de morfologische box, metaforen, moodboard maken, diverse analogie-technieken, vooronderstellingen etc.
Technieken om ideeën te selecteren en ontwikkelen: COCD box, hits, de V3-circel etc.