C
R
E
A
T
I
V
I
T
Y

A
T

W
O
R
K

 


BEDRIJF EN ORGANISATIE

CREATIVITY AT WORK


PERSOONLIJKE ONTWIKKELING


HOME
CONTACT | OVER
BLOG |
DE LEGE LA


VISIE | TRAINING | COACHING


VISIE | INNOVATIE | TRAINING
BRAINSTORMEN

Mens en bedrijf
Succesvol implementeren van creatief denken in een organisatie maakt een organisatie aantrekkelijk. Creativiteit op het werk zorgt voor meer avontuur, plezier en flow op het werk. Een sociaal innovatief klimaat biedt openheid en constructieve feedback. Er is ruimte en waardering voor de inbreng van eigen ideeën en deze ideeën krijgen de kans om zich te ontwikkelen. Met het eigen maken van creatief denken kom je in actie; je doet mee. Het creëert daarom meer betrokkenheid met het werk en interesse in de medewerkers. Hierdoor zal er meer vertrouwen ontstaan in het eigen kunnen en meer vertrouwen in elkaar. Werkplezier, waarin het talent van mensen tot bloei kan komen, verbetert zowel de arbeidsproductiviteit als de kwaliteit van werken. Gemotiveerde medewerkers leveren betere prestaties en zijn minder vaak ziek. Bovendien komt de creatieve kracht die mensen op hun werk versterken ook op andere levensgebieden van pas; geïnspireerd raken, ontdekkingen doen en daarbij jezelf kunnen zijn geeft vitaliteit en energie om meer vorm te geven, ook aan het persoonlijke leven.

Economie en bedrijf
Informatie en veranderingen gaan in een hoog tempo. De levenscyclus van innovaties wordt korter. Informatie wordt opgepikt en omgezet. Creatieve pioniers zetten die nieuwe informatie om in weer nieuwe ideeën of producten. Er is een markt van overvloed, snelle veroudering en veel concurrentie. Tegelijkertijd staan het milieu, de mens en duurzaamheid hoog op de agenda. Creativiteit op het werk als productiefactor groeit. De druk neemt toe om gestelde doelen op alle terreinen slimmer en effectiever te bereiken. Ideeën in een organisatie kunnen winst, groei, overlevingskansen, uniciteit en klantenbinding opleveren. Ideeën zijn het goud in een organisatie. De economische waarde van een sterk idee kan immens zijn. Concurreren door creativiteit is van vitaal belang. Creativity at Work helpt bedrijven en organisaties hun creatieve slagkracht te ontwikkelen